Взаимодействието между публичната и частната сигурност

ФОРУМ-ДИСКУСИЯ

„Взаимодействието между публичната и частната сигурност : Стратегическата роля на публично-частното партньорство за противодействие на киберзаплахи“

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТА

 

8:15 ч.-9:00 ч.

Регистрация

9:00 ч. – 09:20 ч.

Официална церемония по откриването

Приветствено слово от г-н Бойко Борисов – Министър-председател на Република България

09:20 ч. – 10:00 ч.

Симулиране на реални хакерски атаки в строго контролирана лабораторна среда

10:00 ч. – 10:15 ч.

Кафе-пауза

10:15 ч. – 12:30 ч.
Панел „Киберсигурност и управление на риска“

Зала: Роял 3
Модератор: проф. д.т.н. – Веселин Целков

Университет по библиотекознание и Информационни технологии

ПАНЕЛИСТИ:
• г-жа Марияна Николова –

Заместник министър-председател на България и председател на Съвета по киберсигурност

• г-н Атанас Темелков – Председател на Държавна агенция Електронно управление“

• г-н Мирослав Стефанов – Председател на Българската Асоциация по Киберсигурност

• г-н Явор Колев –
Директор на отдел „Киберпрестъпност” в ГДБОП

• г-н Павел Димитров – Изпълнителен директор на ЗК „Лев Инс“ АД

• г-н Асаф Леви –
Главен технически директор на INCYRT

• г-н Иван Дудин – Акронис България

12:30 ч. – 13:30 ч.

Обяд

13:30 ч. – 15:00 ч.
Панел “Образованието като инструмент за проактивна киберсигурност”

Зала: Роял 1
Модератор: г-н Велизар Шаламанов – бивш

министър на отбраната и доцент по кибернетика в БАН

ПАНЕЛИСТИ:
• г-н Красимир Каракачанов – Заместник

министър-председател по обществения ред и сигурността и Министър на отбраната

• г-н Красимир Вълчев – Министър на образованието и науката

• г-н Ростислав Петров –

Българска Асоциация на Сертифицираните Етични Хакери

• проф. Стоян Денчев – Председател на общото събрание на Университет по библиотекознание и

информационни технологии

• г-н Пеньо Георгиев – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

13:30 ч. – 15:00 ч.
Панел “Взаимодействие между национална и корпоративна сигурност”

Зала: Роял 3 Модератор: Г-н Светлин Илиев –

Централноевропейски университет

ПАНЕЛИСТИ:
• г-н Младен Маринов –

Министър на вътрешните работи

• г-н Димитър Георгиев – Председател на Държавна агенция „Национална сигурност“

• г-жа Васка Пенкова – Изпълнителен директор на агенция за сигурност „Скорпио“

• г-н Иван Иванов –
Член на лидерския екип на „А1“